3b3c07934e20716b89adc66905fec9c
BANNER1
BANNER1-1
BANNER3
BANNER2 (5)
hakda

Kompaniýamyz hakda

Biz näme edýäris?

BDAC (Pekin Bid Ace Co., Ltd.) 2005-nji ýylda esaslandyryldy. Biziň ofisimiz Hytaýyň paýtagty Pekinde ýerleşýär we Pekin CBD-den 2 km uzaklykda ýerleşýär.Biz gözleg we önümçiligi, önümçiligi, satuwy we hyzmaty birleşdirýän lukmançylyk we saglygy goraýyş kompaniýasy.Zawodymyz 5000 inedördül metre golaý Guangdong welaýatynyň Dongguan şäherinde ýerleşýär, gözleg we saglygy goraýyş önümlerini öndürmäge gönükdirilendir.

has giňişleýin gör

Gyzgyn önümler

Önümlerimiz

KOREBIR MAGLUMAT ÜÇIN BIZ bilen habarlaşyň

Islegleriňize görä, biz size aýratynlaşdyrýarys we has gymmatly önümler bilen üpjün edýäris.

Häzir sora
 • Müşderiniň kanagatlanmagy

  Müşderiniň kanagatlanmagy

  Islän wagtyňyz müşderileri ileri tutuň.Müşderiniň kanagatlanmagy biziň baky gözlegimizdir

 • Dogruçyllyk we dogruçyllyk

  Dogruçyllyk we dogruçyllyk

  Dogruçyllyk, adalatlylyk we dogruçyllyk kompaniýanyň öňe sürmäge çalyşýan esasy gymmatlyklarydyr.Müşderilerimiz we hyzmatdaşymyz bilen dogruçyllyk we dogruçyllyk ýörelgelerini goldaýarys.

 • Täzelik üçin çalyşyň

  Täzelik üçin çalyşyň

  Innowasiýa, üstünlikler, üýtgeşmeleri kabul etmek we ýalňyşlyklardan öwrenmek kompaniýanyň ösüşi üçin energiýa çeşmesidir.

ico

Iň soňky maglumatlar

habarlar

ico

MEDIKA söwda ýarmarkasy 2022-nji ýylyň noýabr aýynda geçiriler

MEDICA lukmançylyk pudagy üçin dünýädäki iň uly waka.40 ýyldan gowrak wagt bäri her bir hünärmeniň senenamasynda berk ornaşdy.MEDIKA-nyň beýle üýtgeşik bolmagynyň köp sebäbi bar.Birinjiden, bu çäre dünýädäki iň uly lukmançylyk söwda ýarmarkasydyr.Birnäçe müň adamy özüne çekdi ...

Amerikanyň Birleşen Ştatlary epidemiýanyň gaýtadan ýokarlanmagy sebäpli jemgyýetçilik ulaglary üçin “maska ​​tertibini” ýene-de uzaltdy

Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleri 13-nji aprelde beýannama berip, COVID-19 Omicron ştammynyň BA.2 görnüşiniň ABŞ-da çalt ýaýramagyny we epidemiýanyň gaýtadan dikeldilmegini göz öňünde tutup, “maska ​​buýrugy” amala aşyryldy diýdi. jemgyýetçilik ulag ulgamynda e ...